About us


MDT Medical to spółka z 25-letnim doświadczeniem na rynku usług medycznych w Hiszpanii, Portugalii, Andorze i Polsce, doskonale znająca specyfikę danych krajów.

 

MDT Medical specjalizuje się w zakresie opieki medycznej w kraju i za granicą, usług Assistance, systemów i rozwiązań technologicznych w dziedzinie e-zdrowia, telemedycyny i teleopieki, stosowanych w leczeniu, prewencji i opiece dla osób starszych, nieustannie doskonaląc istniejące usługi i wprowadzając nowoczesne technologie z branży medycznej na wspomnianych rynkach.

 

MDT Medical dysponuje współpracującą siecią szpitali, ośrodków medycznych, specjalistów w wizytach domowych i lekarzy oraz własnymi ośrodkami w Hiszpanii i w Polsce oraz Centrum Telemedycznym czynnym 24/7.

Nasz zespół to:

  • Ponad 100.000 zrealizowanych bezpośrednich usług medycznych

 

  • Ponad 11.500 telekonsultacji

 

  • Programy opieki nad pacjentem realizowane od 1992 roku

 

  • Eastyczność działania i adaptacja do potrzeb każdego przypadku