Konsultacje lekarskie


Telekonsultacje pozwalają na efektywny kontakt z lekarzem oraz szybkie i skuteczne uzyskanie opinii odnośnie bieżącego problemu medycznego. Konsultacje lekarskie mogą mieć formę tele lub wideokonferencji lub alternatywnie konsultacji mailowej. Przed, podczas lub po telekonsultacji możliwe jest dwustronne przekazywanie dokumentacji medycznej, w tym recept (bez refundacji NFZ na dzień dzisiejszy), skierowań, wyników badań itd. Wraz z wprowadzeniem systemu e-zwolnienia będzie on integrowany z naszym systemem.

Konsultacje lekarskie mogą odnosić się do kwestii medycyny ogólnej i specjalistycznej.