Konsultacje lekarskie

Telekonsultacje pozwalają na efektywny kontakt z lekarzem oraz szybkie i skuteczne uzyskanie opinii odnośnie bieżącego problemu medycznego. Konsultacje lekarskie mogą mieć formę tele lub wideokonferencji lub alternatywnie konsultacji mailowej. Przed, podczas lub po telekonsultacji możliwe jest dwustronne przekazywanie dokumentacji medycznej, w tym recept (bez refundacji NFZ na dzień dzisiejszy), skierowań, wyników […]
konsultacje lekarskie

Organizacja opieki w stanach nagłych – przyjęcia na pogotowiu

Służymy pomocą osobom w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia. Udzielamy telefonicznie pierwszej porady jak postąpić w stanach nagłych oraz zorganizujemy najbardziej efektywną, dalszą pomoc medyczną na pogotowiu lub w ambulatoryjnych i szpitalnych oddziałach ratunkowych 24 godziny na dobę.  

Repatriacja chorych

Po wypadku lub chorobie za granicą, zorganizujemy powrót osoby chorej do kraju. Wybierzemy najbardziej optymalny moment organizacji powrotu do miejsca zamieszkani, mając na uwadze stan pacjenta i dostosowując warunki transportu. W sytuacjach wymagających nadzoru lekarskiego lub pielęgniarskiego, zapewnimy w podróży obecność personelu medycznego.  

usługi medyczne, wizyty lekarskie

Wizyty lekarskie, domowe i hotelowe

Oferujemy wizyty lekarskie (usługi medyczne) w domu lub w hotelu. Zalecane w przypadku: bólu brzucha, wysypki, temperatury do 38 stopni, porażenia słonecznego, drobnych oparzeń, drobnych urazów, bólu pleców, infekcji dróg moczowych bez temperatury, zapaleniu ucha, oka itp., innych nie ciężkich zachorowań. W większości przypadków realizowane są w terminie do 2 godzin […]

Dowóz leków

Realizujemy recepty i dostarczamy przepisane przez lekarza leki do domu/hotelu pacjenta. Dla pacjentów korzystających z naszych usług telekonsultacji lekarskich, wystawiamy receptę na niezbędne leki.  

Organizacja opieki szpitalnej

Organizujemy kompleksową opiekę szpitalną, koordynację przyjęć, wypisu i transportu pacjenta. Opieka szpitalna organizowana jest w przypadku nagłych zachorowań jak też do leczenia chorób przewlekłych, na przykład planowane interwencje chirurgiczne. W razie potrzeby, oferujemy pomoc tłumaczenia dokumentacji medycznej.  

Wizyty ambulatoryjne ogólne

Umawiane na dogodną dla pacjenta godzinę Organizujemy wizyty lekarskie w ośrodku medycznym, na całym terytorium Hiszpanii.  

Organizacja opieki domowej i długoterminowej

Świadczymy usługi opieki długoterminowej w warunkach domowych nad pacjentem przewlekle chorym, czasowo lub stale niepełnosprawnym, rehabilitację, zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze oraz monitoring stanu zdrowia pacjenta. Usługi świadczone są przez wyspecjalizowanych lekarzy i zespół pielęgniarski.  

Orientacja lekarska

Jest to usługa skierowana do osób po wypadkach lub w poważnych zachorowaniach. Polega na przedzielenia lekarza prowadzącego, który doradza, konsultuje kolejne etapy i wspiera pacjenta przy podejmowaniu decyzji odnośnie dalszego postępowanie klinicznego, planu leczenia, wyboru ośrodka leczniczego, alternatyw leczenia itd. Usługa realizowana jest w formie Telekonsultacji Medycznych.  

Druga Opinia Lekarska

Jest to usługa telemedyczna świadczona na podstawie dokumentacji medycznej, bez bezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem wydającym opinię. Po przygotowaniu, wstępnej analizie i skompletowaniu dokumentacji przez nasz zespół, przekazywana jest ona do specjalisty wydającego Drugą Opinie Lekarską. Druga opinia może potwierdzać diagnozę i sposób leczenia, wskazywać na różnego rodzaju opcje i […]